W białostockim areszcie w czerwcu tego roku rozpoczął służbę nowy pies specjalny. To „ NITRO” owczarek niemiecki.

Nie każdy pies nadaje się do służby i nie każdy może pełnić w niej dowolną funkcję. Tutaj znaczenie mają jego naturalne predyspozycje i stan zdrowia. W szeregi Służby Więziennej wstępują psy w wieku 1-2 lat, po uprzednim sprawdzeniu pod względem użytkowym i drobiazgowym badaniu przez lekarza weterynarii. Przydatność psa do służby sprawdza się nie rzadziej niż raz w roku, na podstawie m.in. stanu zdrowia. Jeżeli lekarz stwierdzi nieprzydatność psa do służby, może zostać przekazany innej osobie lub instytucji gwarantującej należytą opiekę nad psem, zazwyczaj jednak zostaje na stałe ze swoim przewodnikiem. Szkolenie psa specjalnego odbywało się w Dziale Szkolenia Przewodników i Tresury Psów Służbowych przy ZK w Czarnem, trwało ponad 4 miesiące. Psy wraz z przewodnikami odbywają zazwyczaj kilkumiesięczny kurs, który kończy się egzaminem. W danej jednostce, tak jak tu w Areszcie Śledczym w Białymstoku, przewodnik przez cały czas prowadzi indywidualne treningi, by pies nie zatracił nabytych umiejętności. Nitro przeszkolony został z wykrywania wszystkich rodzajów dostępnych substancji narkotykowych. Nowy czworonożny „strażnik” wykonuje powierzone zadana m.in. kontrole pojazdów, przedmiotów, osób ubiegających się o wstęp na teren jednostki, osadzonych powracających z zatrudnienia zewnętrznego, przepustek a także kontrole cel mieszkalnych i miejsc zatrudnienia osadzonych. Głównym zadaniem psów w SW nie jest zwalczanie już zaistniałych przestępstw, ale przede wszystkim prewencja i zapewnienie bezpieczeństwa, poprzez pilnowanie terenu jednostki oraz kontrolę nadchodzących z zewnątrz przesyłek.

 

Opracował: st.szer. Kamil Tyburski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej