Dzięki podpisanemu porozumieniu białostocki areszt przekazał dla Schroniska w Białymstoku odnowione przez skazanych budy dla psów.

           W dniu 21.12.2020r. pierwsze budy trafiły do Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku. Odnowione zostały w całości. Wymienione zostały prawie wszystkie elementy, łącznie z podłogami, ścianami, ociepleniem oraz dachem. Wiele pracy jeszcze przed nami, ponieważ schronisko ma dużo bud, które nie nadają się już do użytkowania. Współpraca ze schroniskiem w Białymstoku trwa już wiele lat, wielokrotnie areszt przekazywał koce, sienniki i miski dla psów.

Wymierna pomoc

          Praca osób pozbawionych wolności jest istotnym elementem procesu resocjalizacji, spełnia bowiem jeden z istotnych celów wykonywania kary pozbawienia wolności, jakim jest powstrzymanie się osoby skazanej od ponownego popełnienia przestępstwa. Kształtuje poczucie przydatności, pożyteczności, nabycia umiejętności współpracy w zespole, zwiększa poczucie sensu życia, sensowności oraz podejmowanego wysiłku.

st.szer. Kamil Tyburski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej