Przewodnik psa specjalnego razem z psem specjalnym NITRO wspólnie uczestniczyli w zajęciach doskonalących dla przewodników psów specjalnych, psów patrolowo-obronnych Służby Więziennej, Policji oraz Krajowej Administracji Krajowej.

Szkolenie odbyło się w dniu 11.04.2019r. na placu szkoleniowym Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Łapach. Funkcjonariusze policji, służby więziennej i krajowej administracji skarbowej doskonalili umiejętności swoich podopiecznych do "zadań specjalnych". Łącznie w szkoleniu wzięło udział 20 specjalnie wyszkolonych psów ze swoimi przewodnikami.

Celem szkolenia było rozwijanie samodzielności psów specjalnych podczas wykrywania środków odurzających i substancji psychotropowych oraz sprawdzenie i doskonalenie umiejętności psów specjalnych i przewodników w zakresie wyszukiwania i rozpoznawania środków odurzających i substancji psychotropowych.

Przenikanie środków odurzających za mury więzienia niewątpliwie stwarza duże zagrożenie dla bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych. W celu wyeliminowania tego typu zagrożeń wykorzystywane są między innymi psy służbowe wyszkolone do wykrywania substancji niedozwolonych.

TVP OBIEKTYW

MATERIAŁ VIDEO

 

Opracował: st.szer. Kamil Tyburski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej