Białostocki WOAK zachęcał więźniów do wspólnego czytania „ Wesela” S. Wyspiańskiego.

Areszt Śledczy w Białymstoku po raz kolejny włączył się w prezydencką inicjatywę Narodowego Czytania. W tym roku w dniu 2 września animator z Wojewódzkiego Ośrodka Animacji i Kultury Pani Ewa Jakubaszek przybyła do jednostki i odczytała fragmenty „Wesela” S. Wyspiańskiego. Pani Ewa jak w poprzednich latach bardzo umiejętnie i dużym zaangażowaniem wcieliła się w lektora książki. Cała akcja propagowana była za pośrednictwem więziennego radiowęzła i dotarła do wszystkich osadzonych. Akcja ta poza promowaniem czytelnictwa i uwrażliwieniem na piękno języka literackiego ma także istotny wymiar resocjalizacyjny przyczyniając się do budowania poczucia wspólnej tożsamości narodowej.

Wesele. Dramat w trzech aktach, najsłynniejszy utwór Stanisława Wyspiańskiego, powstało na kanwie autentycznego wydarzenia – wesela poety i dramaturga Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną, chłopką z podkrakowskich Bronowic. Prapremiera sztuki odbyła się 16 marca 1901 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie. W tym samym roku w Krakowie Wesele zostało opublikowane po raz pierwszy. Dramat Wyspiańskiego został dotychczas przetłumaczony na ponad 10 języków. W języku polskim ukazało się ponad 120 wydań Wesela. / wykorzystane z materiałów promocyjnych wydarzenia /.

 

Opracował: st.szer. Kamil Tyburski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej