W dniu 17.02.2019r. w związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi przez Biuro Informatyki i Łączności CZSW nie działał system informatyczny Noe.Net, skutkowało to brakiem możliwości realizacji widzeń dla osadzonych. Dyrektor Aresztu Śledczego w Białymstoku w związku z zaistniałą sytuacją wyznaczył dodatkowy dzień widzeń w dniu 02.03.2019r tj. ( sobota ). Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej