Komunikat o zmianie ograniczeń w funkcjonowaniu Aresztu Śledczego w Białymstoku w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19.

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa epidemiologicznego wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Aresztu Śledczego w Białymstoku oraz osadzonym przebywającym w jednostce penitencjarnej na podstawie art. 247§2 Kodeksu Karnego Wykonawczego Dyrektor Aresztu Śledczego za zgodą Sędziego Penitencjarnego wstrzymał:

1. udzielanie widzeń osadzonym

2.odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych, z wyjątkiem posług indywidualnych.

Powyższe ograniczenia obowiązują od dnia 08.03.2021 roku do dnia 21.03.2021r. Okres ten, w razie dalszej konieczności, może ulec ponownemu przedłużeniu. Ewentualne przedłużenie ograniczeń nastąpi na zasadach określonych wart. 247 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej