Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku ppłk Sławomir Stefaniak złożył kwiaty pod Pomnikiem Nieznanego Sybiraka przy ul. Piastowskiej w Białymstoku.

Złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy oraz modlitwą pod Pomnikiem Nieznanego Sybiraka w Białymstoku uczczono 97 rocznicy pierwszej masowej deportacji Polaków na Sybir. Oprócz przedstawicieli służb mundurowych hołd zesłańcom złożyli również przedstawiciele władz miasta i województwa, młodzież i mieszkańcy. Z terenu Białostocczyzny podczas pierwszej wywózki na Sybir wywieziono ok. 13 tys. osób, z terenu Łomży i okolic – tylko tej jednej nocy - ponad 1750 osób. Historycy szacują, że w sumie na Syberię wywieziono od trzystu tysięcy do ponad miliona osób. Wielu z deportowanych nie przetrwało podróży, wielu nigdy nie wróciło z zesłania.

st.szer. Kamil Tyburski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej