Od kilku lat kadra więzienna białostockiego aresztu angażuje skazanych do działań na rzecz potrzebujących osób. Jedną z takich form jest zbieranie plastikowych nakrętek typu PET.

25 stycznia odwiedziliśmy Tomka w Dobrzyniewie, który cierpi na czterokończynowe porażenie mózgowe. Przekazaliśmy łącznie podad 100 kilogramów nakrętek. Funkcjonariusze do akcji zaangażowali również  osadzonych przebywających w białostockim areszcie. Nakrętki zostały zebrane dzięki rozstawionym na całym terenie jednostki pudełkom.

Zbiórka nakrętek dla osadzonych jest elementem edukacyjnym, który zmierza do wprowadzenia nawyku selektywnego zbierania odpadów, jak również ma być jedną z najpopularniejszych akcji charytatywnych, polegających na łączeniu przyjemnego z pożytecznym. Tomku, życzymy zdrowia!

st.szer. Kamil Tyburski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej