„Byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie” [Mt 25, 36]. To fragment „Sądu Ostatecznego” opisany w Ewangelii Św. Mateusza, w którym to Syn Człowieczy utożsamia się z osobami pozbawionymi wolności.

    Parafrazując ewangelistę można by rzec, że Duch Święty „przyszedł do nich mimo murów i krat!”. Słowa te w pełni wyrażają sens minionego poniedziałku [29.04.2019r.] dla niespełna dziesięciu osadzonych tarnogórskiej jednostki penitencjarnej. Przyjęli oni bowiem sakrament bierzmowania, jeden z siedmiu sakramentów Kościoła katolickiego.

Bierzmowanie w więziennej kaplicy

    W Kościele rzymskokatolickim bierzmowanie odgrywa rolę wyznania wiary – świadomego, bo dokonywanego w wieku dorosłym [lub zbliżonym do dorosłości] powtórzenia chrztu. Pod tym względem bierzmowanie odpowiada protestanckiej konfirmacji i żydowskiej bar mitzvah. Jest znakiem przejścia do dojrzałości religijnej. Innymi nazwami sakramentu bierzmowania są: sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, sakrament umocnienia w wierze oraz sakrament dopełnienia.
    Nadzwyczajnym szafarzem sakramentu bierzmowania w Kościele katolickim jest każdy kapłan upoważniony do tego przez biskupa. W poniedziałkowe popołudnie szafarzami tego sakramentu w murach Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach byli księża Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach.

„Jak trwoga to do Boga”…

    …powie jeden z przyjmujących w poniedziałkowe popołudnie sakrament bierzmowania. Za chwilę dodając, że „różne rzeczy w życiu się robiło, z których nie zawsze jest się dumnym, ale tu w więzieniu mam czas by spotkać się z Bogiem”.
    W tarnogórskiej jednostce penitencjarnej kandydaci do przyjęcia sakramentu bierzmowania mieli wiele czasu, by zostać obdarzonymi szczególną mocą Ducha Świętego. Od kilku tygodni uczestniczyli oni bowiem w katechezach przygotowujących ich do uczestnictwa w liturgii sakramentu bierzmowania.

Funkcjonariusze Służby Więziennej – świadkami bierzmowania

    W trakcie uroczystości przyjęcia sakramentu bierzmowania tradycyjnie nie mogło również zabraknąć przedstawicieli administracji tarnogórskiej jednostki.
    Każdy z przyjmujących w poniedziałkowe popołudnie sakrament bierzmowania miał swojego „świadka”, którym z uwagi na szczególne okoliczności byli funkcjonariusze tarnogórskiego aresztu. Sytuacja ta stanowi kolejne działania resocjalizacyjne penitencjarzystów z „Miasta Gwarków”, gdyż zgodnie z naukami kościoła katolickiego „świadek bierzmowania ma stanowić dla bierzmowanego wzór życia zgodnego z wyznawaną wiarą”.
    

zdjęcia:
archiwum jednostki.
tekst:
kpt. Roman MALCHRZYK
Rzecznik Prasowy
Dyrektora Aresztu Śledczego
w Tarnowskich Górach.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej