20 czerwca Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach odwiedziła grupa uczniów z Zespołu Szkół Prywatnych nr 1 w Sosnowcu.

W trakcie spotkania młodzież miała okazję poznać bogatą historię tarnogórskiego więzienia, które jako instytucja wymiaru sprawiedliwości posiada tradycje datowane na XVI wiek. Uczniowie zapoznali się z zasadami funkcjonowania jednostki penitencjarnej, architekturą, jej działalnością resocjalizacyjną. 
Wizyta stała się okazją do zapoznania młodzieży szkolnej z ofertą edukacyjną Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości oraz aktualną ofertą rekrutacyjną Służby Więziennej. Spotkanie miało również charakter profilaktyczny i wychowawczy związany z edukacją w obszarze konsekwencji naruszania przepisów prawa.

Tekst i zdjęcia:
kpt. Aleksandra Surlas-Leśniewska
Rzecznik prasowy Dyrektora 
Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej