W dniach 4 i 10 listopada b.r. na terenie Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach gościli uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach. W trakcie wizyty zapoznali się z charakterystyką pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej, możliwościami kontynuacji kształcenia w Wyższej Szkole Wymiaru Sprawiedliwości oraz wstąpienia w szeregi SW. Spotkanie o charakterze informacyjnym i rekrutacyjnym połączono z działaniami profilaktycznymi z zakresu przeciwdziałania zjawiskom przestępczym oraz uzależnieniom pośród młodzieży. Wszystkie osoby zainteresowane pracą w SW zapraszamy na stronę https://sw.gov.pl/rekrutacja.


tekst i zdjęcia:
kpt. Aleksandra Surlas-Leśniewska
Rzecznik Dyrektora Aresztu Śledczego 
w Tarnowskich Górach

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej