W tarnogórskim areszcie nie ma przerw w prowadzeniu oddziaływań resocjalizacyjnych. Funkcjonariusze ze „Srebrnego Miasta” niezmiennie podejmują kolejne starania, by wspomagać w zmianie osoby przebywające „za więziennym murem” – osoby które niejednokrotnie w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności zmuszone są mierzyć się ze swoimi problemami natury psychicznej, deficytami społecznymi, brakiem wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, czy też niedociągnięciami, słabościami lub uzależnieniami.

    I to właśnie z myślą o osobach, które prowadziły pojazdy mechaniczne w stanie nietrzeźwości lub też w stanie po spożyciu alkoholu w Areszcie Śledczym w Tarnowskich Górach zakończyła się już kolejna edycja programu edukacyjno – korekcyjnego pod nazwą: „Bezpieczny – Trzeźwy Kierowca”. Program sprzyjający przygotowaniu skazanych do readaptacji społecznej.

„Jazda na podwójnym gazie” – zjawisko, które nie zanika

    Nie ma dnia, by w mediach nie zobaczyć, przeczytać, czy też usłyszeć informacji o kolejnej osobie prowadzącej samochód pod wpływem alkoholu. Statystyki wskazują, że w minionym 2019 roku po raz pierwszy od dziesięciu lat odnotowano wzrost liczby osób zatrzymanych za kierowanie pojazdów pod wpływem, bądź też po spożyciu alkoholu. Było ich niespełna 111.000. To o ponad 6.000 osób więcej niż w roku 2018.
    W styczniu br. [do dnia: 27.01.2020r.] zatrzymanych zostało prawie 5.800 kierowców prowadzących swoje pojazdy na „podwójnym gazie” – co w porównaniu do stycznia ub. roku stanowi wzrost o blisko 20 procent.
    Te kilka liczb powołanych wyżej ukazuje nam, że zjawisko prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości lub też w stanie po spożyciu alkoholu nie zanika i wymaga edukowania oraz szkolenia tych, którzy „nie mają kontroli nad sobą”.

Czasami jedynie „za murem” jest szansa by odzyskać świadomość na drodze

    Realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób, które prowadziły pojazdy mechaniczne w stanie nietrzeźwości lub też w stanie po spożyciu alkoholu, prowadzonych w warunkach izolacji penitencjarnej stanowi często pierwszą okazję, a czasami może i jedyną okazję, by u tak nieodpowiedzialnego kierowcy „wzbudzić” refleksję, a co za tym idzie odpowiedzialność i świadomość własnych czynów.
    Bo to właśnie brak świadomości podawany jest jako powód „siadania za kierownicą” w stanie nietrzeźwości. Prowadzący pojazd „pod wpływem” w podejmowanych z nimi rozmowach twierdzą, że „nie chcieli jeździć po alkoholu, a zrobili to nie wiedząc, że nie mogą już prowadzić”.
    Zdaniem wychowawców prowadzących w tarnogórskim areszcie program „Bezpieczny – Trzeźwy Kierowca” przyczyną nie jest wspomniana wyżej nieświadomość, lecz brak edukacji. Potwierdzają to także psycholodzy pełniący służbę w jednostce z „Miasta Gwarków”„mało kto wie jak rozkłada się alkohol we krwi i ile czasu musi upłynąć od wypicia alkoholu, by można było bezpiecznie usiąść za kierownicą”.
    Zarówno prowadzący program, jak i psycholodzy tarnogórskiego aresztu jednogłośnie mówią, że czasami jedynie taka edukacja „za murem” stanowi szansę na zmianę. To bowiem w warunkach izolacji penitencjarnej zanikają negatywne wzorce utrwalonych zachowań. To wreszcie „za kratami” pojawia się abstynencja oraz trzeźwy i obiektywny ogląd kierowcy na swoje dotychczasowego postępowania. I w końcu to tutaj są profesjonaliści, mogący wspomóc osobę stosującą przemoc „w ukształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw”.

Cel programu – uchronić od powrotu do przestępstwa!

    Celem programu „Bezpieczny – Trzeźwy Kierowca” jest ograniczenie liczby osób ponownie popełniających przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, dostarczenie uczestnikom projektu wiedzy na temat wpływu alkoholu na organizm człowieka w kontekście prowadzenia pojazdu mechanicznego, autodiagnoza uczestników w zakresie własnego stylu kontaktowania się z alkoholem, autodiagnoza własnej skłonności do ryzyka zarówno związanego ze spożyciem alkoholu, jak i z własnym stylem uczestnictwa w ruchu drogowym [autodiagnoza własnego problemu alkoholowego], a także nauka rozpoznawania sytuacji ryzykownych i przećwiczenie istotnych z punktu widzenia profilaktycznego umiejętności [asertywna odmowa picia].
     Adresatami projektu są osoby skazane za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, popełnione w stanie nietrzeźwości.
   Zajęcia prowadzone w tarnogórskim areszcie przyczyniają się do nabywania przez ich uczestników umiejętności, a także właściwej interpretacji uzyskanych informacji w celu świadomego przyjmowania odpowiedzialności za podjęte decyzje, co może uchronić ich od powrotu do przestępstwa.


zdjęcia i tekst:
kpt. Roman MALCHRZYK
Rzecznik Prasowy
Dyrektora Aresztu Śledczego
w Tarnowskich Górach.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej