231 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

231 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

        Na terenie Tarnowskich Gór w dniu 3 maja 2022r. tradycyjnie odbyły się  obchody święta uchwalenia przez Sejm Czteroletni w dniu 3 maja 1791 r. Ustawy Rządowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, powszechnie nazywanej Konstytucją 3 Maja.
Ustawa ta uregulowała organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli, wprowadziła również trójpodział władzy, zgodnie z którym władzę wykonawczą sprawował rząd, ustawodawczą - parlament, w skład którego wchodził sejm i senat. Rolę sądowniczą powierzono wówczas trybunałom.
   W roku bieżącym obchody tego  święta w Tarnowskich Górach zainaugurowała msza święta w intencji Ojczyzny i Powiatu Tarnogórskiego, która odprawiona została w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, po zakończeniu której odbył się minikoncert z udziałem dzieci z miejscowego Przedszkola nr 1 oraz przemówienia przedstawicieli władz samorządowych i zaproszonych gości. Uroczystość zakończona została złożeniem kwiatów pod tablicami pamiątkowymi. W obchodach upamiętniających kluczowe w historii Polski wydarzenia uczestniczyli funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach. 

tekst i zdjęcia:
kpt. Aleksandra Surlas-Leśniewska
Oficer Prasowy
Aresztu Śledczego
w Tarnowskich Górach.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej