Święto uchwalenia w 1791 roku przez Sejm Wielki Konstytucji 3-go Maja, to bez wątpienia po Narodowym Święcie Niepodległości najważniejsze polskie święto narodowe. To święto demokracji. To również upamiętnienie faktu, że XVIII wieczna Polska jako pierwszy europejski kraj, stała się krajem równości i praworządności. W tarnogórskich uroczystościach poświęconych temu bardzo ważnemu w historii naszego kraju wydarzeniu, tradycyjnie udział wzięli funkcjonariusze Służby Więziennej, na czele z zastępcą Dyrektora Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach – kpt. Jarosławem Wroną.

    Tarnogórskie obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja tradycyjnie już rozpoczęły się mszą świętą, odprawioną w intencji Ojczyzny w kościele p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Po zakończeniu mszy na tarnogórskim Placu Gwarków miały miejsce okolicznościowe przemówienia włodarzy miasta i parlamentarzystów, po których przedstawiciele złożone zostały kwiaty pod tablicami pamiątkowymi. Obchody zakończył koncert Tarnogórskiej Orkiestry Dętej na tarnogórskim rynku.

3 maj 1791 roku – data ważna dla Polaków

    Przyjęta tego dnia przez Sejm Czteroletni Ustawa Rządowa [powszechnie nazywana Konstytucją 3-go Maja], regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była ona pierwszą w nowożytnej Europie i drugą [po amerykańskiej] na świecie.
    Zaprojektowana została, by zlikwidować wady ówczesnego systemu politycznego XVIII wiecznej Polski i jej „złotej wolności”. Zmieniała ustrój państwa na monarchię dziedziczną, znacząco ograniczała demokrację szlachecką, wprowadzała polityczne zrównanie mieszczan i szlachty, stawiała chłopów pod ochroną państwa i co istotne zniosła liberum veto.
    Można by rzec też, że Konstytucja 3-go Maja była symbolem – gdyż po utracie niepodległości w 1795 roku, przez następne 123 lata rozbiorów, przypominała o walce o niepodległość.
    Zdaniem dwóch jej współtwórców – Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja – była ona „ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny”.

3 maj 1921 roku – data ważna dla Ślązaków

    3 maja – tyle tylko, że 1921roku to również bardzo istotny dzień dla wszystkich Ślązaków. To dzień wybuch III Powstania Śląskiego, w którym miasto Tarnowskie Góry i jego mieszkańcy odegrali swą ważną powstańczą rolę.
     To bowiem Tarnowskie Góry Grupa Powstańcza „Butrym” opanowała miasto w ciągu dwóch nocnych godzin. To tarnogórzanie zdobyli Mikulczyce [3 Batalion tarnogórski], Nakło, Świerklaniec, czy Pyskowice.
    Po niekorzystnych dla Polski wynikach plebiscytu oraz propozycjach podziału Górnego Śląska przedstawionych przez Międzynarodową Komisję Rządowo – Plebiscytową, polskie Dowództwo Obrony Plebiscytu przystąpiono do przygotowań powstańczych. Opracowano plan wystąpienia zbrojnego, bo Ślązacy nie zgadzali się z perspektywą powrotu pod panowanie niemieckie, bo chcieli do Polski. I każdego roku 3 maja – pamiętają o tym.

Służba Więzienna – hołd oddany tradycji

    Jak co roku, funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach uczestniczyli w obchodach upamiętniających te jakże istotne dla Polski i Śląska daty.
    Ale Służba Więzienna widoczna była na wszystkich uroczystościach upamiętniających uchwalenie Konstytucji 3-go Maja.
    To przecież w defiladzie „Silni w sojuszach”, zorganizowanej w Warszawie – uczestniczyli: Poczet Sztandarowy Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Kompania Reprezentacyjna Służby Więziennej oraz pododdział Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej.
    Podobnie było w Katowicach, gdzie uroczystościach zorganizowanych na Placu Sejmu Śląskiego zobaczyć można było Poczet Sztandarowy wraz z Kompanią Reprezentacyjną Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach.  


zdjęcia i tekst:
kpt. Roman MALCHRZYK
Rzecznik Prasowy
Aresztu Śledczego
w Tarnowskich Górach.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej