Służba Więzienna jest nieprzerwanie jedną z kluczowych dla bezpieczeństwa naszego kraju formacji mundurowych. Formacją wymagająca od swoich funkcjonariuszy wysokich kwalifikacji. Formacją nowoczesną, odpowiadającą na wyzwania współczesnego świata. Formacją, która w dniu 8 lutego obchodzi swoje święto.

    W tym roku z uwagi na pandemię koronawirusa 2019-nCoV, w murach tarnogórskiego nie odbyła się uroczysta odprawa z okazji Święta Służby Więziennej, która zwyczajowo ma wówczas miejsce. Nie znaczy to jednak, że funkcjonariusze i pracownicy jednostki ze „Srebrnego Miasta” w tym roku nie zostali wyróżnieni za swą niełatwą służbę i wysiłek wkładany w realizację swych codziennych obowiązków.

Czas awansów i wyróżnień

    Nawet w czasach pandemii Święto Służby Więziennej to idealny czas, by uhonorować służbę tarnogórskich penitencjarzystów, którzy kontynuują chlubne tradycję więziennictwa z okresu II Rzeczpospolitej. To w końcu sposobnością do wyróżnienia funkcjonariuszy i pracowników cywilnych za ich profesjonalizm, zaangażowanie i poświęcenie.
    W tym roku z okazji Święta Służby Więziennej dwóch funkcjonariuszy tarnogórskiego więzienia otrzymało brązową odznakę „Za zasługi w pracy penitencjarnej”, nadaną przez Ministra Sprawiedliwości.
    Minister Sprawiedliwości nadał również dwóm funkcjonariuszom wyższe stopnie służbowe, w korpusie oficerskim.    
    W korpusie chorążych, Dyrektor Generalny Służby Więziennej nadał wyższy stopień służbowy jednemu funkcjonariuszowi, pełniącemu służbę w Areszcie Śledczym w Tarnowskich Górach.
    W korpusie podoficerskim Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach nadał wyższe stopnie służbowe dziewięciorgu funkcjonariuszy z „Miasta Gwarków”.
    Nadto Dyrektora Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach, za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych oraz przejawianie inicjatywy w służbie, dwudziestu sześciu jego podwładnym udzielił wyróżnienia w postaci krótkoterminowego urlopu.

Trochę historii

    Służba Więzienna corocznie od kilku już lat święto swoje obchodzi w dniu 8 lutego – nawiązując tym samym do ogłoszenia przez marszałka Józefa Piłsudskiego „dekretu z dnia 7 lutego 1919 roku w przedmiocie Organizacji Okręgowych Dyrekcji Więziennych” oraz „dekretu z dnia 8 lutego 1919 roku o Tymczasowych Przepisach Więziennych”, które dały początek więziennictwu w odrodzonej Polsce. Stając się także zalążkiem dzisiejszej myśli i systemu penitencjarnego.
    Co ciekawe, powstała 102 lata temu Straż Więzienna, była pierwszą formacją mundurową w ówczesnej Polsce, która oficjalnie umożliwiła kobietom służbę w swoich szeregach. Już w pierwszych bowiem przepisach jest mowa o „dozorcach  i dozorczyniach” [art. 3 powołanego wyżej dekretu o tymczasowych przepisach więziennych].

Codzienna służba penitencjarzystów…

    …to nie tylko prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności, czy też wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego. To także, a może przede wszystkim ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych, jak również zapewnienie w nich porządku i bezpieczeństwa. To w końcu służba odpowiedzialna, i niejednokrotnie niebezpieczna – wciąż „tajemnicza” dla „przeciętnego Kowalskiego”.
    Pełnienie tej służby wymaga nie tylko ogromnej wiedzy i doświadczenia, ale również odporności psychicznej. Stąd też funkcjonariusze stale się szkolą, podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe i osobiste.

„Niech się krótko noszą”

    Wszystkim odznaczonym, awansowanym i wyróżnionym składamy gratulacje – „niech się krótko noszą!”.
    Zaś wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Służby Więziennej życzymy satysfakcji z dotychczas pełnionej obowiązków, jak również wszystkiego dobrego oraz spokojnej służby!


zdjęcia i tekst:
kpt. Roman MALCHRZYK
Rzecznik Prasowy
Dyrektora Aresztu Śledczego
w Tarnowskich Górach.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej