11 listopada tradycyjnie jest okazją do wręczenia w Służbie Więziennej odznaczeń resortowych i awansów na wyższe stopnie służbowe. W tym roku z uwagi na pandemię koronawirusa 2019-nCoV, w murach tarnogórskiego nie odbyła się uroczysta odprawa z okazji odzyskaniem przez nasz kraj niepodległości w trakcie, której zwyczajowo ma to miejsce. Nie znaczy to jednak, że funkcjonariusze i pracownicy jednostki ze "Srebrnego Miasta" w tym roku nie zostali wyróżnieni za swą niełatwą służbę i wysiłek wkładany w realizację swych codziennych obowiązków.

    W tym roku z okazji Narodowego Święta Niepodległości dwóch funkcjonariuszy tarnogórskiego więzienia otrzymało odznakę „Za zasługi w pracy penitencjarnej”, nadaną przez Ministra Sprawiedliwości. Jednego penitencjarzystę z „Miasta Gwarków” uhonorowano „Odznaką 100-lecia polskiego więziennictwa” nadaną przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Dyrektor Generalny Służby Więziennej nadał również wyższe stopnie służbowe 16 funkcjonariuszom pełniącym służbę w Areszcie Śledczym w Tarnowskich Górach. Zaś Dyrektor tarnogórskiej jednostki penitencjarnej, za wzorowe wykonywanie obowiązków słuzbowych oraz przejawianie inicjatywy w służbie, dwunastu jego podwładnym udzielił wyróżnienia w postaci krótkoterminowego urlopu.

Wszyscy Służymy Niepodległej

    Narodowe Święto Niepodległości jest szczególną oraz wyjątkową okazją do nadania funkcjonariuszom i pracownikom Służby Więziennej odznaczeń „Za zasługi w pracy penitencjarnej”, a także wręczenia im awansów na wyższe stopnie służbowe oraz wyróżnień za zaangażowanie i wzorową służbę. Czas to bowiem nieprzypadkowy, gdyż polscy penitencjarzyści tworzą trzecią największą [pod względem liczebności] formację mundurową w naszym kraju, mając w ten sposób niebagatelny wkład w jego system bezpieczeństwa.

Codzienna służba więzienników…

    …to nie tylko prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności, czy też wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego. To także, a może przede wszystkim ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych, jak również zapewnienie w nich porządku i bezpieczeństwa. To w końcu służba odpowiedzialna, i niejednokrotnie niebezpieczna – wciąż „tajemnicza” dla „przeciętnego Kowalskiego”.

„Niech się krótko noszą”

    Wszystkim odznaczonym, awansowanym i wyróżnionym składamy gratulacje – „niech się krótko noszą”, zaś wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Służby Więziennej życzymy satysfakcji z dotychczas pełnionej obowiązków, jak również wszystkiego dobrego oraz spokojnej służby!


zdjęcia i tekst:
kpt. Roman MALCHRZYK
Rzecznik Prasowy
Dyrektora Aresztu Śledczego
w Tarnowskich Górach.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej