Tradycyjnie, w ostatnią niedzielę kwietnia, odbyły się obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

    Tradycyjnie, w ostatnią niedzielę kwietnia, odbyły się obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W roku 1940 ludobójstwa dokonali funkcjonariusze NKWD na blisko 22 tys. obywateli II Rzeczypospolitej, pośród których znajdowało się 14,5 tys. jeńców wojennych, oficerów i policjantów z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, a także ponad  7 tysięcy więźniów aresztowanych na terenach okupowanych przez ZSRS. Obecnie Katyń jest miejscem pamięci o masowej zbrodni dokonanej na polskiej inteligencji. Po latach propagowania zakłamanej historii, przywrócono szacunek poległym ofiarom. 
    Jak co roku, w kościele p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w imieniu "Rodziny Katyńskiej" odprawiona została uroczysta msza w intencji ojczyzny oraz mieszkańców Tarnowskich Gór i okolic, pomordowanych przez NKWD, wśród których znaleźli się oficerowie Wojska Polskiego, funkcjonariusze Policji Państwowej, Straży Więziennej, Straży Granicznej, pracownicy sądownictwa, urzędnicy państwowi, nauczyciele i studenci.
    We mszy świętej tradycyjnie uczestniczyli członkowie "Rodziny Katyńskiej", Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry, przedstawiciele powiatu, Rady Miejskiej, parlamentarzyści, duchowieństwo, harcerze. W uroczystościach upamiętniających Zbrodnię Katyńską uczestniczyli także przedstawiciele służb mundurowych, a wśród nich, jak co roku, nie zabrakło reprezentantów Służby Więziennej. Uroczystą mszę świętą zakończono złożeniem kwiatów oraz zniczy pod tablicą upamiętniającą pomordowanych w Katyniu. Minutą ciszy uczczono również pamięć ofiar trwającej wojny w Ukrainie.


tekst i zdjęcia:
kpt. Aleksandra Surlas-Leśniewska
Oficer Prasowy
Aresztu Śledczego
w Tarnowskich Górach.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej