Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

1. Począwszy od dnia 4 maja 2021r. od godziny 600 do dnia 10 maja 2021r. do goodziny 2359 na terenie Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach, wstrzymuje się:

  •     udzielanie osadzonym widzeń;
  •     odprawianie nabożeństw i posług religijnych.

2. O wydaniu niniejszego zarządzenia niezwłocznie powiadomiony zostaje Sąd Penitencjarny w Gliwicach.

3. Treść niniejszego zarządzenia podlega niezwłocznemu:

  • podaniu do wiadomości wszystkich osadzonych w Areszcie Śledczym w Tarnowskich Górach;
  • zamieszczeniu na stronie internetowej w Areszcie Śledczym w Tarnowskich Górach;
  • wywieszeniu na tablicy informacyjnej przy wejściu do Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach.

4. Ewentualne przedłużenie powyższych ograniczeń nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej