Funkcjonariusze oraz pracownicy Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach po raz kolejny włączyli się w akcję charytatywną „Świąteczny koszyk dla Polaków na Kresach” – organizowanej rokrocznie przez Górnośląski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Katowicach, Oddział Rejonowy PCK w Bytomiu oraz Prezydenta Miasta Bytomia. Jak co roku do udziału w akcji zgłosiły się wszystkie jednostki organizacyjne Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach.

    W tym roku funkcjonariusze oraz pracownicy Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach przekazali blisko 50 kilogramów produktów żywnościowych, które wzbogacą świąteczne stoły naszych rodaków na Ukrainie. Zgromadzono również artykuły szkolne oraz słodycze, z których przygotowane zostaną świąteczne paczki dla uczniów polskich szkół sobotnich oraz seniorów mieszkających na dawnych Kresach.

„Świąteczny koszyk dla Polaków na Kresach”

    …to wielkanocna akcja charytatywna, której celem jest pomoc kierowana do polskiej społeczności mieszkającej w Chmielnickim, Żytomierzu oraz obwodzie lwowskim na Ukrainie – w szczególności zaś do dzieci uczących się języka polskiego w polskich szkołach, założonych i prowadzonych przez polskie centra kulturalno – oświatowe, stowarzyszenia społeczno – kulturalne i parafie rzymskokatolickie.
    Akcja kierowana jest także do osób starszych, przewlekle chorych i samotnych, którzy żyjąc bardzo skromnie i nie prosząc o pomoc, bardzo jej potrzebują.

I tak już po raz czwarty

    Administracje jednostek penitencjarnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach [w tym także funkcjonariusze i pracownicy Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach] nieprzerwanie od 4 lat wspierają organizatorów nie tylko niesieniu pomocy naszym rodakom, mieszkającym na dawnych polskich ziemiach. Przybliżają także historię i pamięć o dawnym wschodnim pogranicze naszego kraju.

„Spróbuj uczynić gest nim uwierzysz, że nic nie warto robić”

    …to słowa charytatywnego singla – cegiełki zespołu HEY, wydanego tuż po wielkiej powodzi 1997r. To także słowa dające nadzieję, że w ludziach jest empatia i dobro by pomagać potrzebującym.
    Funkcjonariusze i pracownicy wykonujący na co dzień swoje niełatwe obowiązki służbowe w jednostce penitencjarnej z „Miasta Gwarków”, podobnie jak ich koleżanki i koledzy z innych śląskich więzień, wykonują „te” gesty – „wierząc, że warto robić” wszystko by pomagać potrzebującym.


zdjęcia i tekst:
kpt. Roman MALCHRZYK
Rzecznik Prasowy
Dyrektora Aresztu Śledczego
w Tarnowskich Górach.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej