Z okazji 81. rocznicy podpisania tzw. „decyzji katyńskiej” funkcjonariusze i pracownicy Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach uczcili pamięć zamordowanych na wschodzie funkcjonariuszy ówczesnej Straży Więziennej, oficerów Wojska Polskiego, a także funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Korpusu Ochrony Pogranicza oraz polskich urzędników państwowych.

    Tradycyjnie już, uroczystości upamiętniające ofiary podpisania tzw. „decyzji katyńskiej” miały miejsce pod tablicami znajdującymi się w murach: kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach, Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach, a także ścianie frontowej budynku Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach.
    W upamiętnieniu 81. rocznicy podpisania tzw. „decyzji katyńskiej”, a także oddaniu honorów pomordowanym uczestniczyli zastępca dyrektora tarnogórskiego aresztu – kpt. Jarosław Wrona, członkowie tarnogórskiej „Rodziny Katyńskiej” na czele z panią prezes Krystyną Zatoń, posłowie na Sejm R.P., Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry, Starosta Tarnogórski, a także przedstawiciele mieszkańców „Srebrnego Miasta”.

5 marca 1940 roku – to wtedy podjęta została śmiertelna decyzja!

    Zbrodnia katyńska, to zbrodnia komunistyczna, której ofiarami stało się co najmniej 26 tys. obywateli Polski – w tym ponad 10 tys. oficerów Wojska Polskiego, funkcjonariusze Policji Państwowej, Straży Granicznej, a także ówczesnej Straży Więziennej.
    Istotną datą jest tutaj dzień 5 marca 1940 roku. Wówczas to bowiem na najwyższym szczeblu władz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich podjęta została decyzja o wymordowaniu polskich jeńców wojennych z obozów w: Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, a także Polaków przetrzymywanych w więzieniach NKWD na obszarze przedwojennych województw wschodnich RP [tajna uchwała Biura Politycznego KC WKP(b) Nr P13/144].
    Decyzja ta zapadła na wniosek Józefa Stalina i komisarza spraw wewnętrznych Ławrientija Berii, a wspomniani wyżej obywatele Polski mieli zostać rozstrzelania bez procesu sądowego.

Strażnicy Więzienni z Tarnowskich Gór

    Od 2010 roku w murach tarnogórskiego aresztu znajduje się tablica upamiętniająca funkcjonariuszy Straży Więziennej ówczesnego więzienia w Tarnowskich Górach: starszego strażnika Straży Więziennej Józefa Bacika s. Bernarda oraz starszego strażnika Straży Więziennej Józefa Urbańczyka s. Pawła, zamordowanych przez NKWD w Twerze, w 1940 roku.
    W dniu 5 marca 2016 roku, z inicjatywy funkcjonariuszy i pracowników Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach, w jego murach odsłonięto kolejną tablicę pamiątkową, honorującą trzeciego ze strażników przedwojennego więzienia w Tarnowskich Górach, również zamordowanego przez sowieckich oprawców w Twerze – strażnika Straży Więziennej Augustyna Podzimskiego s. Franciszka.

By pamięć o nich nie przeminęła!  

    Funkcjonariusze i pracownicy tarnogórskiej jednostki penitencjarnej nieprzerwanie od ponad dekady pamiętają o swoich „starszych kolegach”. Czynią tak nie dlatego, że taki dostali rozkaz. Pamiętają, bo po prostu tak trzeba, bo pamięć bohaterom się należy, by po tych co odeszli „nie pozostały tylko guziki”!
    I właśnie za tę nic niekosztującą, a jakże bezcenną pamięć dziękowała dziś – pani Krystyna Zatoń [nie tylko prezesa Stowarzyszenia „Rodzin Katyńskich” w Tarnowskich Górach, ale przede wszystkim córki zamordowanego funkcjonariusza Straży Więziennej ówczesnego Więzienia Sądowego w Tarnowskich Górach – Józefa Urbańczyka].

zdjęcia i tekst:
kpt. Roman MALCHRZYK
Rzecznik Prasowy
Dyrektora Aresztu Śledczego
w Tarnowskich Górach.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej