W ramach oddziaływań kulturalno – oświatowych – osadzeni mysłowickiego aresztu spotkali się z niezwykłym człowiekiem – podróżnikiem i zapalonym cyklistą – panem Waldemarem Maliną, człowiekiem, który udowadnia że chcieć to móc.

Podczas spotkania gość opowiadał o swoich podróżach m. in. do Gruzji, Mołdawii i Kazachstanu. Nie tyle sam cel podróży jest niezwykły, co środek transportu….  Pan Waldemar wszystkie swoje podróże – od początku do końca - odbywa na rowerze!

Osadzeni mieli okazję obejrzeć wspaniałe zdjęcia z podróży i wysłuchać związanych z nimi ciekawych opowieści. Dzięki spotkaniu z podróżnikiem mogli także przekonać się , że nie trzeba mieć wielkich pieniędzy,  by odbyć wspaniałą podróż i przeżyć wielką przygodę.

 

Tekst: Izabela Chechelska

Zdjęcia: Marcin Włodarczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej