Kpr. Sylwester Drozdowski – funkcjonariusz działu kwatermistrzowskiego Aresztu Śledczego w Mysłowicach został zwycięzcą dwóch edycji konkursu organizowanego przez Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej pt. „Zatrzymane w kadrze - Powstanie Warszawskie”.

 

Zwycięzca otrzymał nagrody książkowe w postaci trzech monografii naukowych wydawanych przez IPN.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Mysłowicach udzielił Funkcjonariuszowi nagrody uznaniowej.

Tekst i zdjęcia: kpt. Grzegorz Fuchs

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej