Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach powołał z dniem 28 kwietnia 2022 r. mjr. Tomasza Musiała na stanowisko Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Mysłowicach.

Rozkazem personalnym z dnia 28 kwietnia 2022 roku, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach, powołał na stanowisko zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Mysłowicach mjr. Tomasza Musiała, dotychczas pełniącego służbę na stanowisku Kierownika Działu Penitencjarnego.

Mjr Tomasz Musiał rozpoczął służbę w dniu 1 września 1998 roku w Areszcie Śledczym w Mysłowicach na stanowisku młodszego wychowawcy działu penitencjarnego. Od 1 kwietnia 2010 roku pełnił służbę na stanowisku Kierownika Działu Penitencjarnego.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej