Z dniem 1 lipca 2017 roku mjr Michał Mudy został powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Mysłowicach.

Mjr Mudy ze Służbą Więzienną związany jest od 2001 roku, kiedy to rozpoczął służbę na stanowisku referenta Działu Techniki i Łączności Aresztu Śledczego w Katowicach. Od roku 2007 przez kolejnych 5 lat był kierownikiem tego działu. W roku 2012 objął stanowisko Specjalisty ds. Informatyki w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Katowicach, zaś od 2015 roku był Specjalistą Biura Informatyki i Łączności Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie.

 

Mjr Michał Mudy ukończył Informatykę na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz studia inżynierskie z zakresu Sieci komputerowych na Politechnice Częstochowskiej. Ponadto jest on absolwentem Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Warszawie, gdzie ukończył studia podyplomowe na kierunku Audyt informatyczny.

 

 

Tekst: Izabela Chechelska

Zdjęcia: Adam Maniura

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej