Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, zarządza się, co następuje:

Począwszy od dnia 03 sierpnia 2020 r. od godziny 06.00, do 09 sierpnia 2020 r. na terenie Aresztu Śledczego w Mysłowicach, wprowadza się następujące ograniczenia:

- wstrzymuje się zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnej,

- udzielanie osadzonym widzeń ogranicza się do 1 widzenia w miesiącu, w którym jako osoba odwiedzająca, uczestniczyć może 1 osoba pełnoletnia,

- w trakcie widzeń kantyna aresztu będzie nieczynna,

- wstrzymuje się odprawianie nabożeństw i posług religijnych,

- osoby uczestniczące w widzeniach obowiązywał będzie reżim sanitarny.

Ewentualne przedłużenie ww. ograniczeń nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej