Dnia 8 maja 2024 r. Areszt Śledczy w Krasnymstawie odwiedził Teatr "Magiczna Scena" z Krakowa.

Teatr Magiczna Scena z Krakowa

Skazani z krasnostawskiej jednostki penitencjarnej mieli okazję obejrzeć widowisko profilaktyczne pt. W cieniu prawdy. Grupa "Magiczna Scena" to zespół ludzi z pasją, wykształceniem aktorskim, terapeutów nastawionych na niesienie pomocy innym. Od wielu lat współpracują oni z placówkami oświatowymi i resocjalizacyjnymi w ramach programów profilaktycznych.

Profilaktyka w resocjalizacji

Kadra pedagogiczna i psychologiczna Aresztu Śledczego w Krasnymstawie prowadzi wobec osadzonych szereg oddziaływań korekcyjnych i profilaktycznych. Udział osadzonych w spektaklach Teatru Magiczna Scena ma na celu ograniczenie zachowań ryzykownych po opuszczeniu przez nich jednostki penitencjarnej. Widowiska dostarczają m.in. wiedzy na temat mechanizmów prowadzących do uzależnień od alkoholu czy narkotyków, problemu przemocy, nietolerancji, zaburzeń emocjonalnych. Obcowanie ze sztuką w niecodzienny sposób pozwala oddziaływać na uczestników zajęć. Poprzez oddziaływanie na wyobraźnię skazanych daje im możliwość spojrzenia na swoje doświadczenia życiowe z innej perspektywy, co jest szansą na dokonanie zmiany niewłaściwych schematów działania. Widowiska przedstawiają jak powinny wyglądać właściwe relacje międzyludzkie i jak należy dbać o własną higienę psychiczną. Przedstawiają pozytywne wzorce postępowania. Cykl spotkań z teatrem na terenie tutejszej jednostki został zaplanowany dla osób potrzebujących oddziaływań profilaktycznych związanych z niewłaściwym korzystaniem z alkoholu, przyjmowaniem narkotyków, stosowaniem przemocy, przejawianiem agresji, zaburzeniami emocjonalnymi.

 

Opracowanie:

ppor. Urszula Kowalska

mł. chor. Anna Poniedziałek

mł chor. Adam Kłys

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej