W dniu 14 grudnia 2017 r. Areszt Śledczy w Krasnymstawie reprezentowany przez Dyrektora ppłk Annę Adamską zawarł porozumienie o współpracy z Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie reprezentowanym przez Dyrektora Marka Majewskiego.

W dniu 14 grudnia 2017 r. Areszt Śledczy w Krasnymstawie reprezentowany przez Dyrektora ppłk Annę Adamską  zawarł porozumienie o współpracy z Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie reprezentowanym przez Dyrektora Marka Majewskiego.

W ramach porozumienia Areszt otrzyma wsparcie w realizacji  programów resocjalizacyjnych prowadzonych  wobec skazanych, w szczególności kształtujących postawy obywatelskie i patriotyczne. Nawiązana współpraca przewiduje między innymi  bezpłatne udostępnianie skazanym ekspozycji muzealnych  oraz prowadzenie spotkań edukacyjnych dla skazanych, zarówno na terenie muzeum,  jak i aresztu.

Tekst: kpt. Sylwester Kopańko mł. chor. Magdalena Łukowiec

Zdjęcia: mjr Paweł Pietszczyk

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej