KOMUNIKAT

 

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz konieczność podjęcia działań zapobiegawczych, mających na celu unieszkodliwienie źródeł zakażenia i przecięcie dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus SARS-CoV-2, w związku z wystąpieniem na obszarze kraju licznych, potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2, kierując się zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, od  12 lutego 2021 r. do 28 lutego 2021 r.,  na terenie Aresztu Śledczego w Krasnymstawie,  

 

  1. wstrzymuje się udzielanie widzeń.

2. ogranicza się:

Zasady otrzymywania przez skazanych paczek, w następujący sposób:

  1. paczka żywnościowa  od osób najbliższych i higieniczna przygotowywana za pośrednictwem aresztu, będzie realizowana wyłącznie po złożeniu zamówienia  w formie elektronicznej  oraz pokryciu kosztów paczki przelewem bankowym,
  2. paczka ze sprzętem elektronicznym i odzieżą, będzie przyjmowana do aresztu wyłącznie za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi kurierskie lub pocztowe.

Dotychczasowy sposób realizacji paczek żywnościowych przez skazanych, pozostaje bez zmian.

 

Wymienione przedsięwzięcia są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych. Wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin.

Powyższe rozwiązania wprowadzono za zgodą Sędziego Penitencjarnego.

Ewentualne przedłużenie wskazanych w komunikacie przedsięwzięć, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

 

Areszt Śledczy w Krasnymstawie podejmuje wszelkie możliwe do realizacji działania, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostały m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

 

 

 

 

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej