Krasnystaw, dnia 29.09.2020 r.

 

 

KOMUNIKAT

 

 

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz konieczność podjęcia działań zapobiegawczych, mających na celu unieszkodliwienie źródeł zakażenia i przecięcie dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus SARS-CoV-2, w związku z wystąpieniem na obszarze kraju licznych, potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2, kierując się zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, na okres 31 dni, tj. od 1 października 2020 r. do 31 października 2020 r., na terenie Aresztu Śledczego w Krasnymstawie ogranicza się:

1. udzielanie widzeń w sposób w następujący sposób:

W widzeniu uczestniczyć będzie mogła jedna osoba dorosła;

Widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach;

Czas widzenia nie będzie mógł przekroczyć jednej godziny;

Osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę lub przyłbice lub inne środki ochronne do zakrywania ust i nosa;

Wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski.

 

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 82 575 61 01,

lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia_krasnystaw@sw.gov.pl,
w dni robocze w godzinach 8:00 - 15:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

Widzenia udzielane są w soboty i niedziele, w godzinach 8:15 -16:45.

2. Zasady otrzymywania przez skazanych paczek, w następujący sposób:

a) paczki żywnościowe od osób najbliższych i paczki higieniczne przygotowywane za pośrednictwem aresztu, będą realizowane wyłącznie po złożeniu zamówienia w formie elektronicznej oraz pokryciu kosztów paczki przelewem bankowym,

b) paczki ze sprzętem elektronicznym i odzieżą, będą przyjmowane do aresztu wyłącznie za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi kurierskie lub pocztowe,

 

Wymienione przedsięwzięcia są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych. Wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin.

 

Powyższe rozwiązania wprowadzono za zgodą Sędziego Penitencjarnego.

Ewentualne przedłużenie wskazanych w komunikacie przedsięwzięć, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

Areszt Śledczy w Krasnymstawie podejmuje wszelkie możliwe do realizacji działania, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostały m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej