Krasnystaw, dnia 23.10.2020 r.

 

 

KOMUNIKAT

 

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz konieczność podjęcia działań zapobiegawczych, mających na celu unieszkodliwienie źródeł zakażenia i przecięcie dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus SARS-CoV-2, w związku z wystąpieniem na obszarze kraju licznych, potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2, kierując się zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, na okres 17 dni, tj. od  23 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r.,  na terenie Aresztu Śledczego w Krasnymstawie,  

 

1. wstrzymuje się udzielanie widzeń,

 

2. ogranicza się:

  1. Zasady otrzymywania przez skazanych paczek, w następujący sposób:
  1. paczka żywnościowa  od osób najbliższych i higieniczna przygotowywana za pośrednictwem aresztu, będzie realizowana wyłącznie po złożeniu zamówienia  w formie elektronicznej  oraz pokryciu kosztów paczki przelewem bankowym,
  2. paczka ze sprzętem elektronicznym i odzieżą, będzie przyjmowana do aresztu wyłącznie za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi kurierskie lub pocztowe.

Dotychczasowy sposób realizacji paczek żywnościowych przez skazanych, pozostaje bez zmian.

  1. odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych w ten sposób, że zezwala się jedynie na sprawowanie indywidualnych posług duszpasterskich.

 

 

Wymienione przedsięwzięcia są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych. Wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin.

Powyższe rozwiązania wprowadzono za zgodą Sędziego Penitencjarnego.

Ewentualne przedłużenie wskazanych w komunikacie przedsięwzięć, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

 

Areszt Śledczy w Krasnymstawie podejmuje wszelkie możliwe do realizacji działania, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostały m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej