W Areszcie Śledczym w Krasnymstawie na okres 14 dni przedłużono obowiązujące rozwiązania mające na celu unieszkodliwienie źródeł zakażenia i przecięcie dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus SARS-CoV-2

Krasnystaw, dnia 14.07.2020 r.

 

 

KOMUNIKAT

 

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz konieczność podjęcia działań zapobiegawczych, mających na celu unieszkodliwienie źródeł zakażenia i przecięcie dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus SARS-CoV-2, w związku z wystąpieniem na obszarze kraju licznych, potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2, kierując się zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, na okres 14 dni, tj. od 15 lipca 2020 r. do 28 lipca 2020 r.,  na terenie Aresztu Śledczego w Krasnymstawie, 

wstrzymuje się:

  1. udzielanie widzeń,
  2. zatrudnienie skazanych poza terenem Aresztu Śledczego w Krasnymstawie,

ogranicza się:

  1.  zasady otrzymywania przez skazanych paczek, w następujący sposób:
  1.   paczki żywnościowe od osób najbliższych i paczki  higieniczne przygotowywane za pośrednictwem aresztu, będą realizowane wyłącznie po złożeniu zamówienia w formie elektronicznej oraz pokryciu kosztów paczki przelewem bankowym,
  2.   paczki ze sprzętem elektronicznym i odzieżą, będą przyjmowane do aresztu wyłącznie za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi kurierskie lub pocztowe,
  1. odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych w sten sposób, że zezwala się jedynie na sprawowanie indywidualnych posług religijnych.

 

Wymienione przedsięwzięcia są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych. Wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin.

 Powyższe rozwiązania wprowadzono za zgodą Sędziego Penitencjarnego.

Ewentualne przedłużenie wskazanych w komunikacie przedsięwzięć, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

 

Areszt Śledczy w Krasnymstawie podejmuje wszelkie możliwe do realizacji działania, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostały m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej