Od dnia 18 marca br. w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie wstrzymuje się udzielanie widzeń, zatrudnienie osób pozbawionych wolności poza terenem jednostki oraz  odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych.

KOMUNIKAT

 

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych mających na celu unieszkodliwienie źródeł zakażenia i przecięcie dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus SARS-CoV-2, jak również wystąpieniem na obszarze kraju potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2, kierując się zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, od dnia 18 marca 2020 r.  na terenie Aresztu Śledczego w Krasnymstawie, na okres 7 dni, wstrzymuje się:

  1. udzielanie widzeń,
  2. zatrudnienie skazanych poza terenem Aresztu Śledczego w Krasnymstawie,
  3. odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych.

 

Wymienione przedsięwzięcia są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych. Wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin.

 

O wprowadzonych rozwiązaniach powiadomiony został Sędzia Penitencjarny. Ewentualne przedłużenie wskazanych w komunikacie przedsięwzięć, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

 

 

Rozmiar: 77.1 kB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej