Od dnia 25 marca do 7 kwietnia br. w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie wstrzymuje się udzielanie widzeń, zatrudnienie osób pozbawionych wolności poza terenem jednostki, odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych oraz zmienia się zasady otrzymywania paczek przez skazanych.

KOMUNIKAT

 

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz konieczność podjęcia działań zapobiegawczych, mających na celu unieszkodliwienie źródeł zakażenia i przecięcie dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus SARS-CoV-2, w związku z wystąpieniem na obszarze kraju licznych, potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2, kierując się zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, na okres 14 dni, tj. od  25 marca 2020 r. do 7 kwietnia 2020 r.,                 na terenie Aresztu Śledczego w Krasnymstawie,  

 

wstrzymuje się:

 

  1. udzielanie widzeń,
  2. zatrudnienie skazanych poza terenem Aresztu Śledczego w Krasnymstawie,
  3. odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych.

 

ogranicza się:

 

  1.  zasady otrzymywania przez skazanych paczek, w następujący sposób:
  1.   paczki żywnościowe od osób najbliższych i paczki  higieniczne przygotowywane za pośrednictwem aresztu, będą realizowane wyłącznie po złożeniu zamówienia w formie elektronicznej oraz pokryciu kosztów paczki przelewem bankowym.
  2.   paczki ze sprzętem elektronicznym i odzieżą, będą przyjmowane do aresztu wyłącznie za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi kurierskie lub pocztowe.

 

 

Wymienione przedsięwzięcia są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych. Wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin.

 Powyższe rozwiązania wprowadzono za zgodą Sędziego Penitencjarnego.

 Ewentualne przedłużenie wskazanych w komunikacie przedsięwzięć, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

 

Areszt Śledczy w Krasnymstawie podejmuje wszelkie możliwe do realizacji działania, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostały m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

Rozmiar: 341.3 kB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej