W Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie odbyła się uroczystość powołania Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Krasnymstawie

Z dniem 1 lipca br. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie płk Dariusz Bernat na wniosek Dyrektora Aresztu Śledczego w Krasnymstawie ppłk Anny Adamskiej powołał mjr. Dariusza Stafijowskiego na stanowisko Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Krasnymstawie. 

Mjr Dariusz Stafijowski został przyjęty do służby 1 października 2004 r. w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie. Nabywał doświadczenie na stanowiskach młodszego inspektora oraz inspektora w dziale finansowym. 1 kwietnia 2009 r. objął stanowisko głównego księgowego. Szkołę Oficerską Służby Więziennej ukończył w 2006 r. Legitymuje się wykształceniem wyższym magisterskim z zakresu ekonomii.

 

Tekst i zdjęcia: kpt.  Edyta Radczuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej