Krasnostawski Konkurs Poezji Więziennej ma już swoją historię, datowaną od roku 1994. Klimat konkursu powoduje, że cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Dotychczas wzięło w nim udział ponad pięć tysięcy osób, które stworzyły blisko dwadzieścia tysięcy wierszy.

Idea Krasnostawskiego Konkursu Poezji Więziennej

Idea zorganizowania konkursu poezji więziennej zrodziła się w Zakładzie Karnym w Krasnymstawie,  w roku 1994. Był to rok obchodów 600 – lecia nadania miejscowości praw miejskich. W więzieniu, które na stałe od roku 1906, wrosło  w pejzaż miasta, przebywała wówczas  grupa skazanych parających się pisaniem wierszy i prozy. Ich zdolności dostrzegł wychowawca działu penitencjarnego por. Artur Nowosad, który przy wsparciu ówczesnego naczelnika więzienia stworzł wizję konkursu poetyckiego skierowanego do osób pozbawionych wolności.Krasnostawski Konkurs Poezji Więziennej powstał  na fali otwierania się jednostek penitencjarnych na środowisko zewnętrzne, wpisując się w nurt przemian w polskim więziennictwie lat 90- tych.  Można pokusić się o stwierdzenie, że inicjatywa konkursu poezji więziennej była na terenie Europy Środkowej prekursorska w dziedzinie terapii poprzez sztukę. Z czasem konkurs stał się imprezą masową i ogólnopolską, inspirującą do podejmowania podobnych działań w innych jednostkach penitencjarnych.Obecnie konkurs stanowi swoistą wizytówkę Aresztu Śledczego w Krasnymstawie na mapie penitencjarnej Polski oraz wpisuje się w promocję miasta i jego malowniczych okolic.

Nowatorska forma resocjalizacji skazanych

Współczesna praktyka pracy penitencjarnej mocno eksponuje wartości płynące  z aktywnych form oddziaływań wychowawczych, będących impulsem do wzbudzania wśród osób przebywających w warunkach izolacji penitencjarnej pożądanych postaw służących naprawie chociażby cząstki tego, co zostało w nich zdeformowane w wyniku przestępstwa. Tak też się dzieje. O czym przekonują głębokie treści zawarte w wierszach, które corocznie przesyłane są do Krasnegostawu. Jest w tych utworach oprócz motywów więziennych wiele symboli płynących z uczuć, tęsknoty i pragnień, tak charakterystycznych dla ludzi którzy chcą coś w swoim dalszym życiu osiągnąć lub zmienić.

Nowatorska forma aktywizacji osadzonych sprawiła, że konkurs o zasięgu lokalnym stał się wkrótce konkursem ogólnopolskim. W kolejnych latach do współpracy w jego organizacji zaproszono Krasnostawski Dom Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną w Krasnymstawie oraz Państwową Szkołę Muzyczną im. Witolda Lutosławskiego w Krasnymstawie. W 2013 roku nawiązano współpracę z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii  Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Od roku 2014 Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.  

Na przestrzeni lat prace konkursowe oceniało jury złożone z literatów, poetów oraz językoznawców.

Formuła konkursu była zawsze otwarta na nowe idee. W XXIV edycji  przypadającej w roku  2018, dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, utworzono specjalną kategorię - wiersza patriotycznego.

Służba Więzienna realizując codzienne zadania dąży do zmiany optyki postrzegania w społeczeństwie osób pozbawionych wolności. Cel ten realizowany jest między innymi poprzez inspirowanie aktywności artystycznej skazanych, a poezja jest ważnym środkiem resocjalizacyjnym. Przez 25 lat krasnostawski Konkurs Poezji Więziennej zgromadził duży dorobek i nadal cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem.  Dotychczas wzięło w nim udział ponad 5 tysięcy osób pozbawionych wolności, które stworzyły blisko 20 tysięcy wierszy, utrwalonych w wielu tomikach poetyckich i almanachach.

 

Tekst: kpt. Mariusz Lisowski

Opracowanie: chor. Magdalena Łukowiec

Rozmiar: 357.9 kB
Rozmiar: 370.8 kB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej