4 czerwca 2024 r. na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krasnymstawie funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Krasnymstawie brali udział w pikniku z okazji „Dnia Dziecka i Rodziny”.

Piknik

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Krasnymstawie w dniu 4 czerwca 2024 r. uczestniczyli w Dniu Dziecka i Rodziny organizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. J. Doroszewskiej w Krasnymstawie. W trakcie pikniku najmłodsi mieli okazję do zapoznania się ze specyfiką pracy w Służbie Więziennej. Uczestnicy pikniku mogli obejrzeć środki ochrony i środki przymusu bezpośredniego jakimi dysponują więziennicy w trakcie codziennej służby, psa służbowego, a także pojazd specjalny wykorzystywany do konwojowania osób pozbawionych wolności, który był jedną z najbardziej obleganych przez najmłodszych atrakcji. W trakcie wspólnej zabawy funkcjonariusze mieli okazję edukować uczestników festynu na temat roli jaką pełni Służba Więzienna w zapewnieniu bezpieczeństwa w społeczeństwie. Piknik ten był świetną okazją do zaprezentowania okolicznym mieszkańcom naszej formacji. Stanowisko promocyjne cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Odwiedzający nas goście zadawali liczne pytania dotyczące zawodu funkcjonariusza Służby Więziennej, a także zasad rekrutacji. Zainteresowani otrzymali szczegółowe informacje o specyfice pełnienia służby, zasadach naboru oraz profitach płynących z wstąpienia w nasze szeregi.

Służba Więzienna, a społeczeństwo

Spotkania takie przybliżają społeczeństwu charakter służby i zadania stawiane przed naszą formacją, która na co dzień, z racji swojej specyfiki, jest niewidoczna za murami więzienia.

 

Opracowanie: mł chor. Adam Kłys

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej