Prezes Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia z wizytą w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie.

Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia

Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia rozpoczęło swoją działalność w 1997 roku. Powstało w celu objęcia domową opieką dzieci i młodzież z chorobami nowotworowymi oraz innymi nieuleczalnymi i postępującymi schorzeniami. Jego założycielem i prezesem jest ojciec dr Filip Buczyński. Stowarzyszenie prowadzi hospicjum perinatalne, stacjonarne i domowe. Hospicjum perinatalne to koncepcja całościowej opieki nad rodzicami, którzy dowiadują się, że ich nienarodzone dziecko będzie żyć krócej od nich. Dom Małego Księcia to nowoczesny kompleks, pozbawiony barier architektonicznych pozwalający świadczyć pomoc stacjonarną. Działa od stycznia 2009 roku służąc zarówno Małym jak i Dorosłym Pacjentom. Stanowi odpowiedź na potrzebę starannej, troskliwej i fachowej opieki w stosunku do każdego człowieka. Opieka świadczona przez Hospicjum umożliwia również pobyt dziecka we własnym domu przy zachowaniu wysokich standardów opieki medycznej, psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej oraz duchowej. Opieka dla rodzin Podopiecznych jest bezpłatna. Hospicjum finansuje kompleksową pomoc medyczną, zakup leków oraz specjalistycznego sprzętu medycznego dla dzieci. Dodatkowo podopieczni i ich rodziny korzystają z bezpłatnych usług stomatologicznych, zabiegów rehabilitacyjnych, poradni neurologicznej oraz pomocy udzielanej przez Poradnię Zdrowia Psychicznego w Domu Małego Księcia w Lublinie.

Edukacja osadzonych i działalność charytatywna

Skazani odbywający karę w Areszcie Śledczego w Krasnymstawie wzięli czynny u dział w " ZAKRĘCONEJ AKCJI" przekazując na rzecz hospicjum zakrętki, których recykling wspiera budżet stowarzyszenia. Poza tym przekazano prace plastyczne wykonane przez osadzonych na aukcje prowadzone przez Hospicjum. Osadzeni mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z założycielem i prezesem Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Ojciec dr Filip Buczyński przybliżył skazanym cele działania hospicjum, historię jego powstania oraz specyfikę pracy z osobami szukającymi w nim wsparcia. Spotkane to pozwoliło uświadomić skazanym z jakimi problemami borykają się „Mali Pacjenci” i ich rodziny. Miało za zadanie uwrażliwić osadzonych na los drugiego człowieka i pozwolić z szerszej perspektywy spojrzeć na własne problemy oraz zachęcić ich do wspierania różnorakich akcji charytatywnych.

 

Opracowanie: ppor. Urszula Kowalska

                       mł. chor. Adam Kłys

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej