3 lipca br. 2017r. na terenie Aresztu Śledczego w Krasnymstawie, odbyło się spotkanie z Panią Marzeną Targońską, koordynatorem wojewódzkim projektu Dyskusyjne Kluby Książki.

 Projekt  adresowany jest przede wszystkim do tych, którzy lubią czytać i rozmawiać o książkach. Pomysł oparty jest na założeniu, że potrzebne są miejsca, w których można rozmawiać o wspólnie czytanych książkach, oraz czerpać przyjemność z dyskutowania o literaturze. Celem klubów jest także ożywienie środowisk skupionych wokół bibliotek oraz zachęcenie do kreowania mody na czytanie. DKK powstały z inicjatywy Instytutu Książki i działają od początku 2007 roku przy jego wsparciu finansowym i merytorycznym przy bibliotekach różnego stopnia – od bibliotek wojewódzkich, po filie biblioteczne w małych miejscowościach. Od 2014 roku Program Dyskusyjne Kluby Książki został wpisany w Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020. Koordynatorem projektu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Klubami na terenie województwa lubelskiego opiekują się koordynatorzy wojewódzcy, Joanna Chapska i Marzena Targońska. W Bibliotece Aresztu Śledczego w Krasnymstawie podejmowane są różnorodne inicjatywy promujące czytelnictwo. Wspierają one oddziaływania resocjalizacyjne prowadzone wobec więźniów. Kontakt z żywą literaturą, dyskusje, konfrontowanie posiadanej wiedzy i światopoglądów wpływa pozytywnie na wzbogacanie wiedzy, doświadczeń, poszerzanie horyzontów myślowych, rozwój intelektualny i emocjonalny czytelnika. Wpływa na kształtowanie właściwych relacji interpersonalnych opartych na dyskusji, współdziałaniu i kulturze wzajemnego obcowania z drugim człowiekiem. Zaangażowanie i trud w propagowanie idei DKK koordynatorów, jest dla czytelników jedną z form kontaktu z nowoczesną, atrakcyjną tematycznie literaturą oraz jej twórcami. Uaktywniają dotychczas ukryte zasoby własne czytelników. Tego rodzaju działania sprawdzają się w warunkach izolacji więziennej, gdzie więźniowie mają możliwość dostrzeżenia wartości dotychczas zapomnianych, nauki konstruktywnych wzorców postępowania oraz wzbogacenia duchowego. Uczą uczciwości i odpowiedzialności. Z uwagi na duże zainteresowanie więźniów spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie organizowane będą cyklicznie, we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną z wykorzystaniem przekazanego do użytku bogatego księgozbioru.


 

Tekst: kpt. Sylwester Kopańko

Zdjęcia: kpt. Joanna Maleszyk

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej