Areszt Śledczy w Katowicach w ramach realizacji programu „Praca dla więźniów” współpracuje z kontrahentami m.in.: WARS S.A. oraz Szpitalem Miejskim w Katowicach.

W aurze świąt

W tym roku funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Katowicach udali się na spotkanie z przedstawicielami ww. instytucji nadzorującymi pracę osadzonych, aby złożyć życzenia wielkanocne w imieniu kierownictwa jednostki.

Resocjalizacja przez pracę

Z WARS S.A. tutejsza jednostka współpracuje od 2021 r. a ze Szpitalem Miejskim w Katowicach 2018. Świadcząc pracę na rzecz tych kontrahentów osadzeni mogą przysłużyć się społeczeństwu oraz spełniany jest cel wykonywania kary pozbawienia wolności, którym jest wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności.

Tekst: st. sierż. Agnieszka Przyszlakowska, ppor. Daria Czajka

Zdjęcia: chor. sztab. Artur Lotawiec, st. sierż. Agnieszka Przyszlakowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej