26 października na terenie Aresztu Śledczego w Katowicach odbyły się zajęcia, które dla uczniów prowadziła Pani dr Kornelia Banaś z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach.

Edukacja historyczna

To pierwsza w tym roku szkolnym lekcja, którą przedstawiciele katowickiego IPN realizują na terenie Aresztu Śledczego w Katowicach. Przypomnijmy, że wpisują się one w cykl zajęć prowadzonych przez cały rok szkolny na terenie katowickiego więzienia. Współpraca Służby Więziennej i Instytutu Pamięci Narodowej umożliwia prowadzenie profesjonalnych zajęć z zakresu edukacji historycznej mających na celu poszerzenie wiedzy i świadomości młodzieży na temat historii naszego kraju i regionu. Tym razem zajęcia miały szczególny charakter, adresowane były bowiem do uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach. Uczniom pomagały wyznaczone osoby posługujące się językiem migowym. 

Co jest za murem...?

Zajęcia rozpoczęły się oprowadzeniem po terenie aresztu śledczego, zwiedzaniem jego budynków, oddziałów mieszkalnych wzbogaconym o narrację prowadzoną przez funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Katowicach. Uczniowie poznali realia więzienne, niektórzy po raz pierwszy w życiu zobaczyli samoinkasujące aparaty telefoniczne, które zniknęły już z rzeczywistości poza murami więziennymi. Zwiedzili także celę więzienną, kaplicę oraz świetlicę, w której prowadzone są zajęcia kulturalno-oświatowe. Zostali zapoznani ze specyfiką jednostki, realizowanymi zadaniami, oddziaływaniami readaptacyjnymi oraz organizowanymi wydarzeniami o charakterze artystycznym, edukacyjnym i historycznym. 

"Porzućcie nadzieję, którzy tu wchodzicie..."

Zajęcia prowadzone przez katowicki IPN w ten czwartek rozpoczynały słynne słowa - napis na bramie piekieł z "Boskiej komedii" Dantego Alighieri. Ich tematyka dotyczyła historii związanej z katowickim więzieniem w latach 1939-1953. Były to lata najbardziej tragiczne w dziejach tej jednostki. Najpierw okupacja niemiecka, kirdy to w czasie II wojny światowej wykonano tu ponad 550 wyroków śmierci przez zgilotynowanie, a następnie czasy reżimu stalinowskiego i represje wobec żołnierzy Armii Krajowej i członków organizacji niepodległościowych. 

tekst i zdjęcia: ppor. Daria Czajka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej