Dzięki współpracy katowickiego aresztu z Muzeum Śląskim w Katowicach osadzone pod opieką wychowawcy po raz kolejny miały możliwość zobaczenia interesującej ekspozycji.

Górny Śląsk na przestrzeni dziejów

Wystawa „Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów” jest opowieścią o Górnym Śląsku od najdawniejszych czasów aż do ustrojowego przełomu z roku 1989. Główna część wystawy ukazuje Górny Śląsk ukształtowany w wyniku industrializacji. Całość podzielona jest na dziewiętnaście przestrzeni.

Rola kobiet

Dzięki bardzo interesującemu oprowadzeniu po wystawie przez p. Beatę Grochowską, kierownik działu edukacji Muzeum Śląskiego, osadzone dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy związanych z lokalną historią, a także życiem codziennym  mieszkańców tego regionu, w tym, co szczególnie warte podkreślenia, śląskich kobiet, pełniących specyficzną i jakże ważną rolę w rodzinie.

tekst i zdjęcia kpt. Wojciech Brzoska

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej