Dzięki porozumieniu, podpisanemu pomiędzy obiema instytucjami, osadzeni z katowickiego aresztu mogą uczestniczyć w profesjonalnym oprowadzaniu po galeriach Muzeum Śląskiego

Zapoczątkowana właśnie seria spotkań ma formę tematycznego oprowadzania po Galeriach Malarstwa Polskiego Muzeum Śląskiego oraz Galerii Plastyki Nieprofesjonalnej.

W pierwszym spotkaniu uczestniczyły osadzone, które poznały wybrane obrazy, związane z historią obecności kobiety w sztuce. Ważnym punktem zajęć jest także ukazanie procesu konstytuowania się kobiety-artystki w historii sztuki. Osadzone podczas pierwszego spotkania zobaczyły m. in. obrazy takich mistrzów malarstwa polskiego jak Jacek Malczewski, Stanisław Wyspiański czy Olga Boznańska. Z uwagą wysłuchały też interesujących historii, poświęconych zarówno kontekstowi powstania samych dzieł jak i biografii ich twórców. Na koniec zwiedzania asystentka Muzeum Śląskiego p. Justyna Pietroczuk zaprezentowała osadzonym również dzieła wielkich mistrzów polskiego malarstwa, związane z malarstwem historycznym. W polskiej sztuce miało ono służyć „pokrzepieniu serc” Polaków, żyjących pod zaborami i było istotnym, duchowym elementem wspierającym dążenia Polaków do niepodległości. Ikoną tego nurtu, nawiązującego do historii i patriotyzmu był z pewnością Jan Matejko, artysta znany głównie z monumentalnych kompozycji, przywołujących dzieje Polski. Zajęcia, dzięki zaangażowaniu pracowników Muzeum Śląskiego i katowickiego aresztu pozytywnie oddziałują na osadzonych-osoby z utrudnionym dostępem do kultury-i wspierają ich pozytywny powrót do społeczeństwa.

tekst i zdjęcia: kpt. Wojciech Brzoska

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej