Areszt Śledczy w Katowicach często jest odwiedzany przez środowiska akademickie w ramach współpracy Służby Więziennej z uczelniami wyższymi. Tym razem, 20 października 2023 r., wizytę studyjną w tutejszej jednostce penitencjarnej odbyli studenci V roku psychologii Uniwersytetu Śląskiego.

Psychologiczne aspekty służby penitencjarnej

Wizyta studyjna odbyła się w ramach zajęć akademickich. Studenci psychologii oraz ich opiekunowie naukowi mieli sposobność zapoznania się z psychologicznymi aspektami sytuacji tymczasowego aresztowania i pozbawienia wolności. Dzięki zajęciom prowadzonym przez funkcjonariuszy działu penitencjarnego, w skład którego wchodzą wychowawcy i psychologowie, studenci poznali zarówno kwestie związane z opieką psychologiczną zapewnianą osadzonym oraz z charakterem i specyfiką pracy tych funkcjonariuszy. 

Konfrontacja wiedzy akademickiej i codziennej służby funkcjonariuszy

Studenci mieli możliwość poznać rzeczywistość więzienną pod kątem realizacji działań penitencjarnych, ochronnych oraz organizacyjnych. Zapoznali się z funkcjonowaniem aresztu śledczego oraz mieli niecodzienną możliwość skonfrontowania ustaleń teoretycznych z rzeczywistością. Niezwykle cenne dla studentów było spotkanie z przedstawicielami zwłaszcza działu penitencjarnego. Rozmowa na temat ich pracy pozwoliła obalić mity i stereotypy funkcjonowania jednostki penitencjarnej jako instytucji totalnej. Studenci zostali zapoznania z zapisami kodeksu karnego wykonawczego oraz zapoznali się z codziennymi zadaniami realizowanymi na terenie jednostki penitencjarnej. Studenci byli zainteresowani działaniami podejmowanymi przez Służbę Więzienną oraz charakterem pracy funkcjonariusza publicznego toteż omówione zostały także kwestie związane z rekrutacją do służby.

zdjęcia: chor. Adam Olszok

tekst: ppor. Daria Czajka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej