W ramach współpracy z uczelniami wyższymi oraz kadrą akademicką na terenie Aresztu Śledczego w Katowicach realizowane są wizyty studyjne. Tym razem katowicką jednostkę zwiedzili w ramach takiej wizyty studenci Wydziału Teologicznego UŚ.

Poprzez dzieje

Uczestnikami wizyty byli: ks. dr hab. Damian Bednarski, prof. UŚ oraz klerycy Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, a jednocześnie studenci teologii. Zajęcia, które odbyły się 15 stycznia, poświęcone były w znacznej mierze historii katowickiego aresztu oraz znanym postaciom, zwłaszcza kapłanom, których biografie nierozerwalnie były związane z tym miejscem, do których należą w szczególności błogosławiony ks. Jan Macha (który został stracony w katowickim więzieniu podczas II wojny światowej przez okupanta) oraz Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (który podczas II wojny światowej, oczekując na wykonanie wyroku śmierci w celi więziennej, doznał nawrócenia). Podczas rozmów w kaplicy Aresztu Śledczego w Katowicach funkcjonariuszy i uczestników spotkania wielokrotnie były przywoływane te postaci, ale także inne, związane z historią tej jednostki.

Współczesność

Zajęcia w katowickim areszcie to nie tylko skupienie się na wydarzeniach historycznych. Uczestnicy byli zainteresowani pracą, jaką na co dzień wykonują funkcjonariusze Służby Więziennej, tym jak wygląda jednostka penitencjarna oraz jaką jeszcze działalnością na rzecz społeczeństwa zajmuje się nasza formacja. Co oczywiste, wiele uwagi zostało poświęcone działalności resocjalizacyjnej, nawracaniu człowieka i kierowaniu na drogę prawa, współpracy z organizacjami pożytku publicznego, przedstawicielami duchowieństwa oraz pracy kapelana więziennego.

tekst: por. Daria Czajka

zdjęcia: ppor. Damian Tomsia

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej