Katowickie więzienie często jest odwiedzane przez przedstawicieli środowisk naukowych. Tym razem, 15 maja, Areszt Śledczy w Katowicach mieli sposobność zwiedzić studenci II stopnia Pedagogiki Opiekuńczej z Resocjalizacją Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Zajęcia akademickie za murami więzienia

Wizyta studyjna odbyła się w ramach ćwiczeń z przedmiotu Pedagogika penitencjarna. Studenci mieli możliwość poznać rzeczywistość więzienną pod kątem realizacji działań penitencjarnych i ochronnych. Zapoznali się z organizacją i funkcjonowaniem aresztu śledczego oraz mieli niecodzienną możliwość skonfrontowania ustaleń teoretycznych z rzeczywistością.

Teoria a praktyka

Niezwykle cenne dla studentów było spotkanie z przedstawicielami zwłaszcza działu penitencjarnego i ochrony. Rozmowa na temat ich pracy pozwoliła obalić mity i stereotypy funkcjonowania jednostki penitencjarnej jako instytucji totalnej. Studenci zostali zapoznania z zapisami kodeksu karnego wykonawczego oraz zapoznali się z codziennymi zadaniami realizowanymi na terenie jednostki penitencjarnej. Studenci byli zainteresowani działaniami podejmowanymi przez Służbę Więzienną oraz charakterem pracy funkcjonariusza publicznego toteż omówione zostały także kwestie związane z rekrutacją do służby.

Tekst i zdjęcia: ppor. Daria Czajka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej