13 lutego na terenie Aresztu Śledczego w Katowicach odbyła się wizyta studyjna z udziałem studentów warszawskiej Akademii Leona Koźmińskiego.

W ramach wizyty studenci mieli okazję zapoznać się ze specyfiką wykonywania kary pozbawienia wolności oraz zabezpieczania toku prawidłowego postępowania w przypadku osób tymczasowo aresztowanych. Oprócz praktycznego wymiaru realizacji przez Służbę Więzienną ustawowych obowiązków, studentom została przedstawiona działalność resocjalizacyjną prowadzona na terenie katowickiej jednostki przez funkcjonariuszy oraz współpracujące organizacje pożytku publicznego. Wychowawczyni i psycholog ośrodka diagnostycznego Aresztu Śledczego w Katowicach opowiedzieli o podejmowanych działaniach oraz o realizacji badań psychologicznych. Następnie zastępca kierownika działu ochrony przedstawił uczestnikom spotkania informacje o funkcjonowaniu katowickiej jednostki, opowiedział o zadaniach jakie realizują na co dzień funkcjonariusze oraz o obowiązującym w jednostce porządku wewnętrznym. Studenci zadawali liczne pytania dotyczące funkcjonowania osadzonych w jednostce, na które funkcjonariusze udzielali odpowiedzi chętnie i wyczerpująco.

Tekst i zdjęcia: st. sierż. Agnieszka Przyszlakowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej