2 listopada Areszt Śledczy w Katowicach odwiedzili aplikanci sędziowscy z Sądu Okręgowego w Katowicach.

Procedura przyjęcia osadzonego w praktyce

Aplikantom została przedstawiona krok po kroku procedura przyjęcia osadzonego, kontakt z pionem ewidencji, a następnie kolejne elementy związane z zakwaterowaniem osoby pozbawionej wolności, kontaktem z wychowawcą, psychologiem, służbą zdrowia itd. Odegranie tej roli oraz przejście przez kolejne elementy procedury związanej z osadzeniem osoby nowo przyjętej najbardziej unaoczniło aplikantom realia więzienne oraz przybliżyło pracę funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Współpraca z Sądem Penitencjarnym

Służba Więzienna współdziała z sądem penitencjarnym na wielu płaszczyznach, wykonujac swoje ustawowe obowiązki. Dotyczy ona m. in. orzekania o warunkowym zwolnieniu, udzielenia przerwy w wykonywaniu kary oraz zezwolenia o odbywaniu kary w systemie dozoru elektronicznego, podejmowania innych decyzji dotyczących wykonywania kary względem skazanych, np. stosowania leczenia lub rehabilitacji, zmiany określonego w wyroku rodzaju i typu zakładu karnego. Aplikanci sędziowscy, odbywając wizytę studyjną, mogą poznać praktyczny aspekt tej współpracy.

Perspektywa funkcjonariusza i Służby Więziennej

Podczas zajęć prowadzonych przez funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Katowicach aplikanci poznali ponadto strukturę organizacyjną, specyfikę tutejszej jednostki oraz zapoznali się z codziennymi zadaniami realizowanymi na terenie jednostki penitencjarnej. Realizowana współpraca z sądami została przedstawiona z perspektywy organu postępowania wykonawczego, jakim jest dyrektor jednostki penitencjarnej. Przybliżone zostały także realia więzienne, funkcjonowanie osadzonych, reguły określone w porządku wewnętrznym, kwestie związane z realizacją zadań określonych w ustawie o Służbie Więziennej oraz Kodeksie karnym wykonawczym. Przybliżono też słuchaczom kwestie związane z modelami readaptacji spolecznej, a także omówiono współpracę Aresztu Śledczego w Katowicach z innymi instytucjami oraz organizacjami pożytku publicznego. 

zdjęcia: mjr Monika Miłosz

tekst: ppor Daria Czajka

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej