W poniedziałek wielkanocny w kaplicy Aresztu Śledczego w Katowicach została odprawiona Msza Święta przez katowickiego biskupa pomocniczego Grzegorza Olszowskiego.

W duchu nadziei

W słowach kierowanych do osadzonych katowickiego aresztu biskup podkreślał, że świąteczny czas to okres nasilonej refleksji, okazja do odmienienia swojego życia. Święta Wielkiej Nocy, poprzez tajemnicę zmartwychwstania Jezusa, są czasem przepełnionym nadzieją. Nasze życie doczesne, wszystkie problemy i zmartwienia są swoistego rodzaju filtrem, który ma nas doprowadzić do życia wiecznego – mówił biskup.

Niecodzienna posługa religijna

O tym, jak ważna jest dla osadzonych posługa religijna w warunkach więziennych nie trzeba nikogo przekonywać. Świadczą o tym liczne nawrócenia, poszukiwanie przez osadzonych siły i nadziei w wierze. Wystarczy wspomnieć niezwykle istotny dla tutejszego więzienia przypadek księdza Franciszka Blachnickiego, duchownego archidiecezji katowickiej, który podczas wojny, oczekując na wyrok śmierci w katowickim więzieniu doznał duchowego zmartwychwstania poprzez nawrócenie. Poniedziałkowe wydarzenie, podczas którego osadzeni mieli możliwość spotkania się z biskupem Grzegorzem Olszowskim, miało niebagatelny wpływ na zgromadzonych osadzonych oraz stanowi istotny wkład w proces readaptacji społecznej.

Po zakończeniu Mszy Świętej osadzeni wręczyli biskupowi wykonany własnoręcznie obraz.

zdjęcia: Adam Olszok

tekst: Daria Czajka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej