Kolejny raz na terenie Aresztu Śledczego w Katowicach odbyły się zajęcia z cyklu programów: „W SŁUŻBIE PRAWU” oraz  „W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE”. Tym razem gościliśmy uczniów mundurowego Liceum Ogólnokształcącego z Olkusza.

Niecodzienne zajęcia

Lekcje na terenie Aresztu Śledczego w Katowicach to niezapomniane doświadczenie dla młodzieży.  Nieodzownym elementem wizyty było oprowadzenie uczniów po Areszcie Śledczym w Katowicach, które rozpoczęło spotkanie uczniów ze Służbą Więzienną. Młodzież miała możliwość obejrzenia oddziałów mieszkalnych, placów spacerowych, kaplicy oraz świetlicy, w której na co dzień realizowane są zajęcia kulturalno-oświatowe. Podczas opowiadania przez funkcjonariuszy o specyfice pracy w tej formacji uczniowie wykazywiali duże zainteresowanie zarówno codziennością więzienną, jak i obowiązkami funkcjonariuszy różnych działów. Młodzież uczestniczyła w zajęciach z zakresu użycia środków przymusu bezpośredniego, poznania sprzętu ochronnego oraz działań podejmowanych przez funkcjonariuszy pionu ochronnego, a następnie odbyła się druga część zajęć przygotowanych przez funkcjonariuszy na świetlicy dotyczących zagadnień prawnych. 


Promocja formacji

Realizacji programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU” oraz programu edukacji proobronnej „W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE” to nie tylko edukacja i profilaktyka. Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Katowicach przedstawili specyfikę służby i zadań oraz wyzwań z jakimi na co dzień spotykają się za murami jednostki penitencjarnej. Ponieważ ich audytorium uczęszcza do szkoły mundurowej i nieobcy jest im mundur oraz wojsowe realia, uczniowie zadawali liczne pytania odnośnie kwestii związanych z samą formacją. Kadra aresztu opowiedziała uczniom również o warunkach przyjęcia do służby.

tekst i zdjęcia: por. Daria Czajka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej