17 kwietnia odbyło się ślubowanie dwóch nowych funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy zasilili szeregi załogi Aresztu Śledczego w Katowicach.

Misja i etos

Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, wstępując do Służby Więziennej, ślubuję uroczyście: rzetelnie wykonywać powierzone mi zadania funkcjonariusza tej Służby i polecenia przełożonych, przestrzegając Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich przepisów prawa, jak również tajemnic związanych ze służbą, a także zasad etyki zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności ludzkiej oraz z dbałością o dobre imię służby – ślubowali nowo przyjęci funkcjonariusze.

Zadania

Przed nowymi funkcjonariuszami stoi wiele nowych zadań i obowiązków. To między innymi zadania związane z ochroną społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub przestępstw skarbowych osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych, zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa. Jako funkcjonariusze Służby Więziennej stoją także na straży prawidłowego wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności, a także praworządności i humanitarnego traktowania osadzonych.

Rekrutacja

Nadal istnieje możliwość znalezienia zatrudnienia w strukturach Służby Więziennej. Więcej informacji o naborze:

https://sw.gov.pl/praca-oferty/okregowy-Inspektorat-Sluzby-Wieziennej-w-Katowicach?fbclid=IwAR2tpaJbZlAxb1xhU-o_He0Fg7In9VS5YJtc9h1wrpRATWd-CZ6xVitjfDE

Tekst: ppor. Daria Czajka

Zdjęcia: archiwum AŚ Katowice

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej